yoreM Digital in Real Estate

Gemeente Ede

Home Partners Gemeente Ede

Bij de gemeente Ede werken ongeveer 950 mensen (750 fte), exclusief mensen die we inhuren. De gemeentelijke organisatie bestaat uit een directieteam (de gemeentesecretaris/algemeen directeur, een concerndirecteur en clusterdirecteuren) en 38 afdelingen die verdeeld zijn over de clusters.