yoreM Verovert Online

A/B Testen

De A/B-test is een marktonderzoekmethode die gehanteerd wordt om te onderzoeken wat de efficiëntste van twee mogelijkheden is. Door gebruikers te verdelen in twee (of meerdere) groepen, die elk een ander concept te gebruiken krijgen, kan er op basis van de onderzoeksresultaten beslist worden welke opzet, A of B, het gewenste doel – bijvoorbeeld de hoogste conversie – het best benadert.

yoreM gebruikt A/B-tests voornamelijk op de gebruiksvriendelijkheid van een website te testen en te optimaliseren. Meestal met als doel om de conversies op een website te verhogen. Door de website verschillende indelingen (A/B, of meerdere varianten) van de website te tonen, ontstaat er verschil in het klantgedrag per variant. De resultaten van de A/B-test geeft inzicht in welke indeling tot hogere conversieratio’s leidt en welke niet.

Een voorbeeld van een A/B-test is het vergroten of verkleinen van een button, de tekst wijzigen in de button of de kleur wijzigen van de button. De resultaten dienen als input van het optimaliseren van de huidige website en toekomstige websites.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

[YOREGRAVITYFORMS]id:1;message:bedankt voor je aanmelding!;[/YOREGRAVITYFORMS]

Zoekvenster sluiten